Voorwaarden

Zwangerschapsecho's

Kom je vóór 22 weken voor een echo, kom dan met een volle blaas (een uur van tevoren plassen en daarna 2 glaasjes water drinken). Na 22 weken is een volle blaas niet meer nodig.

Gynaecologische echo's

Dit is altijd een inwendige echo. Kom daarom met een lege blaas of ga nog even bij ons naar het toilet vlak voor je afspraak. 

Pretecho's

Het doel van de echo is niet medisch diagnostisch. De echo geeft je de mogelijkheid een kijkje te nemen in de buik tijdens de zwangerschap. Er wordt niet gekeken naar eventuele pathologie van de ongeborene. Mocht de echoscopist ondanks dat er niet gekeken wordt naar afwijkingen, toch iets ontdekken, zal dit altijd met jou en je verloskundig zorgverlener besproken worden. Mocht je van te voren al op de hoogte zijn van afwijkingen bij jezelf dan wel bij je ongeboren kind, dien je dit vóór aanvang van de pretecho kenbaar te maken. Omdat er niet gekeken wordt naar pathologie kun je Medisch Echocentrum Vredenburch nooit aanspreken op achteraf gebleken afwijkingen van het kind. Het consult is een vrije keus van de individuele cliënt.

Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. In geval van twijfel zal er geen uitspraak worden gedaan. Medisch Echocentrum Vredenburch kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

Zelfs na tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke effecten geconstateerd bij het gebruik van echografische apparatuur. Medisch Echocentrum Vredenburch neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op lange termijn. Onze echoscopisten zijn gecertificeerd/bevoegd voor het maken van zowel medische-  als pretecho’s.

Zwangerschap

Je bent zwanger en je zoekt een goede verloskundige

Nu aanmelden »